اگر بی اختیار در حال سجده پیشانی از مهر جدا شود:

1- نظر اکثر مراجع تقلید این است که؛ اگر بی اختیار پیشانی از مهر جدا شود، چه ذکر  گفته باشیم و چه نگفته باشیم، یک سجده محسوب می شود و نباید گذاشت سر دوباره به جای سجده برسد و اگر سر بی اختیار دوباره به جای سجده رسید، روی هم یک سجده محسوب می شود و اگر ذکر سجده را نگفته ایم باید بگوییم، و اگر عمدا سر را دوباره به سجده بگذاریم نمازمان باطل می شود.

 

حضرت آیت الله خمینی:

مساله- اگر پیشانى بى‏اختیار از جاى سجده بلند شود چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جاى سجده برسد و این یک سجده حساب مى‏شود چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگه دارد و بى‏اختیار دوباره به جاى سجده برسد روى هم یک سجده حساب مى‏شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید.

 

آیت الله خامنه ای: 

سوال - اگر هنگام رفتن به سجده قسمت پیشانى دو مرتبه متداول بصورتى که قابل کنترل نباشد به مهر برخورد کند حکمش چیست؟ آیا دو سجده محسوب مى‌شود؟

جواب- یک سجده محسوب مى‌شود.

----------------------------------------------------- 

منبع : جمعیت بانوان فرهیخته |حکم کسی که بی اختیار سر از سجده بردارد چیست؟
برچسب ها : سجده ,محسوب ,اختیار ,برسد ,نگفته ,سجده محسوب ,سجده برسد ,حساب مى‏شود ,باشد باید ,سجده حساب