اعضای خانواده ی سالم، از مصاحبت با هم لذت می برند و فرصت هایی را برای با هم بودن و بحث و گفتگوی آزاد در نظر می گیرند و به حرف های یکدیگر فعالانه گوش می دهند.

میان اعضای خانوادی سالم، روابط انسانی و تفاهم آمیز وجود دارد و آنان با یکدیگر درتعامل هستند.

اعضای خانواده سالم، در بحث های خانواده گی مشارکت می کنند و حضوری فعال دارند و احساس ها و اندیشه ها و نگرانی های خود را به راحتی بیان می کنند.

در خانواده سالم، زن، شوهر و فرزندان نسبت به رفتار یکدیگر حساس هستند و به یکدیگر انرژی مثبت می دهند. در خانواده سالم، اگر یکی از اعضای خانواده دچار ناراحتی شود، علت را جویا می شوند و مشکل را با کمک یکدیگر حل می کنند.

در میان اعضای خانواده سالم، تقسیم کار وجود دارد و اعضای خانواده نسبت به امور خانه و خانواده احساس مسئولیت می کنند.

در میان اعضای خانواده ی سالم اعتماد، صداقت و احترام متقابل وجود دارد.

در خانواده سالم، زن و شوهر از یک رابطه ی جنسی سالم، رضایت بخش و امن برخوردارند.

در میان اعضای خانواده سالم، به ویژه زن و شوهر یا پدر و مادر، همدلی، همفکری، همکاری و هماهنگی وجود دارد.

منبع : جمعیت بانوان فرهیخته |ویژگی های سبک زندگی یک خانواده سالم
برچسب ها : خانواده ,سالم، ,اعضای ,یکدیگر ,میان ,وجود ,اعضای خانواده ,خانواده سالم، ,میان اعضای ,وجود دارد ,میان اعضای خانواده ,اعضای خانواده سالم،